Home             Contact             Sitemap
GRP Plasticorr
SUBSTANŢE DE ACOPERIRE

PLASTIMOL® B
 Detalii

PLASTIMOL® DA
 Detalii

PLASTIMOL® DB
 Detalii

PLASTIMOL® LB
 Detalii

PLASTIMOL® K
 Detalii

PLASTIMOL® KD
 Detalii

PLASTIMOL® VB
 Detalii

PLASTIMOL®
 Detalii

Teste efectuate în laborator
 Print

 
 
Produsele firmei GRP Plasticorr S.R.L. sun în totalitate rezultatul dezvoltărilor proprii. Toate acestea au generat colegilor de muncă concepţia, că alegerea materialelor folosite pe parcursul producţiei are un rol determinant referitor la calităţile finale ale produselor.

În practica de zi cu zi această concepţie ne indică cerinţa controlului calităţii tuturor materiilor prime folosite în toate fazele producţiei şi a identificării în produsul finit. GRP Plasticorr S.R.L. a înfiinţat şi ţine în funcţiune un laborator re control în scopul satisfaceriii cît mai desăvârşite a cerinţelor de mai sus.

În prezent verificăm regulat parametrii determinanţi din punctul de vedere al importanţei ale celor mai importante materii prime ale sistemului de materiale compozite şi de acoperirePLASTIMOL®. Acestea sunt după cum urmează:

Timpul de gelificare şi solidificare (metodă vizuală şi SPI),

Stabilirea compoziţiei materialelor neinflamabile (de structură şi umplutură),

Analiza chimică a răşinilor poliesterice şi vinil esterice nesaturate; indice de aciditate, indice OH etc.,

Stabilirea conţinutului de solvent (stirol) a răşinilor poliesterice şi vinil esterice nesaturate,

Viscositatea, tixotropia,

Analize mecanice pe mostră proprie conform DYNSTAT; teste de încovoiere şi de impact.

Posibilităţile laboratorului de testare se dezvoltă permanent. Scopul propus este de a aduce fabricarea tuturor produselor noastre la un nivel de siguranţă şi mai ridicat faţă de prezent , prin setul de mijloace utilizabile pentru verificarea gamei complete a materiilor prime folosite şi a controlului de calitate contiunuu a produselor finite, şi prin proceduri de verificare.


 
Top